top of page

אגף ברונפמן

במסגרת פרויקט שדרוג המוזיאון בשנת 2009, תוכננו, יוצרו והותקנו גופי תאורה ייחודיים מבוססי לדים לאפליקציות שונות ברחבי המוזיאון.
הפרוייקט כלל פיתוח והתקנת תאורה של למעלה מ-400 וויטרינות חדשות שיוצרו לטובת חידוש האגף במוזיאון.
גופי התאורה יוצרו על פי עיצוב מיוחד ובהתאמה מלאה לדרישות התאורה בדגש על שימור המוצגים הקיימים בתצוגות.
 
חלק משמעותי מפרוייקט השדרוג היה אספקת מערכת המאפשרת שליטה ובקרה על רמת האור במערכות השונות שהותקנו עד לרמת הגוף הבודד. ובנוסף בוצע שימוש בגוף תאורה בו ניתן להחליף עדשות בהתאם למוצג המואר.
 
מעצבת - רבקה מאירס
עיצוב פנים - רבקה מאירס ופנטהגרם לונדון
יועצי תאורה - RTLD 
תאורן - יהודה לוי
bottom of page