IDC - Israel Diamond Center

Show More
רשת תכשיטים שמרכזה הוא בבורסה ליהלומים בר"ג, המוכרת תכשיטי יוקרה עם שיבוצי יהלומים.
לבקשת בעלי הרשת ובשיתוף עם האדריכל, ביצענו שדרוג תאורה לחנות אשר במסגרתו פיתחנו גופי תאורה מיוחדים להארה עוצמתית של תכשיטי היהלומים בווטרינות התצוגה בחנות.
ויטרינות התכשיטים הוארו בגופי תאורה לינאריים עם עדשה בעלת פיזור אור בזווית של 60 מעלות, הממוקמים בפינת הוויטרינה הקרובה למתבונן ומאירה את התכשיטים בוויטרינה בעוצמה וללא סנוורים. בנוסף הותקן גוף תאורה מרחף מעל שולחן המכירות הראשי אשר גם הוא מכיל גופי תאורה לינאריים עדשתיים להארת התכשיטים בזמן מדידתם ע"י הלקוח.
 
אדריכל - מירון לוי

© 2016 by MCS  |  azoury@mcs-israel.co.il  | Tel: +972-504-272699

,תאורת לדים לד סיבים אופטיים ייעוץ תעורה led leds fiber optic lighting systems תכנון תאורה