top of page

תערוכת ספר הספרים

מוזיאון ארצות המקרא

זוהי תערוכה של ספרי תורה ומגילות שהתקיימה במוזיאון ארצות המיקרא בירושלים במשך שנה. המוצגים בתערוכה הושאלו ממוזיאון התנ"ך בארה"ב.
בתערוכה זו התבקשנו להאיר באופן דרמטי את ספרי התורה העתיקים והמגילות, לתכנן ולהתקין תאורה לחלל אולם התצוגה ולכל התפאורה שעל הקירות.
 
חלק מהמוצגים הוצגו בוויטרינות זכוכית קטנות שהכילו פריט בודד. חלק אחר של המוצגים הוצג בוויטרינות גדולות שהכילו מספר מוצגים על מדפים בגבהים שונים. 
לפרויקט זה תיכננו גופי תאורה מיוחדים הן על עמודים בחלל הוויטרינות והן צמודים לתקרה להארת המוצגים מחוץ לוויטרינות.
יצרנו גם גופי תאורה עם מערכת אופטית להארת המוצגים מתקרה גבוהה.
משילוב של כל אמצעי התאורה התקבלה אווירת קודש בחלל התצוגה שהעניקה לתערוכה מימד חדש שמשך מבקרים רבים.
bottom of page