top of page

אוסף ברגינסקי

מוזיאון ישראל

זוהי תערוכה מתחלפת במוזיאון ישראל המציגה ספרים עתיקים, כתובות, ואוסף של מגילות אסתר.
כל הפריטים באוסף רגישים לאור ויש להאירם בעוצמות הנמוכות מ-50 לוקס בהתאם להנחיות השימור.
לצורך הארת המוצגים נעשו ניסיונות תאורה, ונבנו גופי תאורה לינאריים בעלי יכולת עימעום לרמה הדרושה. 
עשינו שימוש בגופים שקועי תקרה בעלי אופטיקה הן ממוקדת והן אסימטרית עם מגבילי אור.
 
עיצוב והפקה - עידו ברונו
תאורן - יהודה לוי
bottom of page