top of page

מאחורי הפרגוד היפני

מוזיאון ישראל

תערוכה מתחלפת במוזיאון ישראל המציגה אוסף פרטי יקר ערך של פרגודים יפניים עתיקים הרגישים לתנאי שימוש ותאורה.
הפרגודים בגדלים שונים וחלקם אף ברוחב של מספר מטרים. הפרגודים מעוטרים ומצוירים בסגנונות שונים והוצגו בנישות בקירות ו/או באופן עצמאי באולם תצוגה ייעודי.
דרישות השימור היו לרמות אור בין 50 ל-100 לוקס. אנו הארנו את הפרגודים בתאורת שטיפה בעזרת גופים לינאריים שהותקנו מעל הפרגודים במרחק של כ25 ס"מ מהם. כל הגופים הכילו עמעמים מקומיים כך שכל פרגוד הואר בהתאם לדרישות השימור שנדרשו.
התוצאה הייתה שטיפה דרמטית של כל פרגוד ופרגוד תוך העצמת האומנות שמצוירת עליו.
 
מעצבת - מיכל אלדור 
תאורן - יהודה לוי
bottom of page