top of page

בית פרטי בירושלים

בית זה נבנה בקרבת העיר העתיקה בירושלים ומכיל מרפסת גן גדולה ביותר.
קירות מרפסת זו העשויות אבן, הוארו בגופי תאורה לינאריים שיוצרו במיוחד במטרה לדמות את תאורת חומות ירושלים הנראות ברקע.
את דפנות בריכת השחייה הארנו בגוון תכלכל וכן הוארו מדרגות העץ המובילות אליה בתאורה נסתרת.
מבואת הכניסה הוארה בגוף תאורה לינארי המשולב במשקוף הדלת וכן שולבה תאורה בגוף תאורה מיוחד שנבנה לכניסה לדירה. גם הקירות החיצוניים של הדירה הבנויים מאבן הוארו באור שטיפה בעזרת גופי תאורה שקועי רצפה.
כל התאורה היא דרמטית ומאירה ומדגישה היטב את כל האלמנטים האדריכליים במבנה.
 
תכנון תאורה - בני טבת
bottom of page