top of page

בית פרטי בירושלים

בית זה הינו שיפוץ ושיחזור של מבנה מתקופת הטורקים בארץ. הבית מכיל פרטי אדריכלות כמו קשתות בחלל הבית, נישות  עם ציפוי קרמי ייחודי, גדרות בחיפוי אבן ומבואת כניסה. בנוסף קיים קיר באורך כ-15 מ' עם ציורי גן עדן ע"פ סיפורי התנ"ך.
במרבית המקומות בבית השתמשנו בגופי תאורה לינאריים שתוכננו במיוחד לצורכי התאורה ולהתקנה נסתרת באדריכלות.
הקשתות הוארו עם גופי תאורה שקועי ריצפה עם סיבים אופטיים בעלי אופטיקה צרה.
בתוצאה הסופית התקבלה תאורה ביתית נעימה לעין המשלבת דרמטיות המדגישה את פרטי האדריכלות במבנה.
 
תכנון תאורה -  רונית סואן
bottom of page