top of page

מודל בית הכנסת העתיק באלכסנדריה

בית התפוצות, תל אביב

במוזיאון בית התפוצות בת"א נבנה דגם של בית הכנסת הגדול באלכסנדריה, אשר נשרף עד היסוד בפרעות שהיו במצרים בזמן הקמת המדינה.
הדגם נבנה ע"י פסח רוטר ע"פ תמונות בית הכנסת ששרדו, ומראה את גודלו ואת פרטי האדריכלות הרבים שלו.
אנו שילבנו תאורת לד מיניאטורית במודל בכל המקומות בהן הייתה תאורה מקורית.
כך נוצרה עוצמתיות גבוהה של המבנה האדריכלי המשלבת פרטי אדריכלות עדינה ויפה ביותר.
bottom of page