top of page

בית הכנסת הגדול

חיפה

בית הכנסת הגדול בחיפה הינו בית הכנסת היחיד בארץ בו קיים ארון קודש שהובא בשלמותו מקהילת יהודי איטליה. ארון הקודש, שגובהו 6 מ', מפוסל בשיש עם כל סממני הדת היהודיים. לארון דלת בציפוי זהב, דלת בציפוי כסף ופרוכת מיוחדת עם סמלי 12 השבטים.
אנו התבקשנו להאיר באופן דרמטי את כל מכלול ארון הקודש הן מבחוץ והן מבפנים.
שילבנו גופי תאורה זעירים בפיתוחי השיש בכל מעטפת הארון, בראש הפרוכת, בתוך ארון הקודש בין דלתות הזהב והכסף, בריצוף במת ארון הקודש וכן בבמת התפילה של החזן.
הארון מואר באופן דרמטי המבליט באופן ייחודי את כל פרטי הפיסול מסביבו ומוסיף מימד נוסף לארון.
 
תכנון תאורה - זאב פרידמן
bottom of page