top of page

בית הכנסת החורבה

ירושלים

בית כנסת החורבה הוא בין בתי הכנסת העתיקים ביותר בירושלים, אשר הוחרב ונשרף מספר פעמים במהלך מאתיים השנים האחרונות. שיקום בית הכנסת נמשך מספר שנים ובמסגרת זו שוקם ונבנה בית הכנסת בהתאם לתוכניות והתמונות ששרדו מאז הקמתו בעבר.
אנו התבקשנו ליצור תאורה דרמטית לכל חלונות בית הכנסת המעוטרות בזכוכיות צבעוניות, לקשתות המבנה, לתוף העליון של התקרה שגובהה מעל 30 מ', לארון הקודש המיוחד, ולכל קומת הארכיאולוגיה במרתף.
אנו תכננו ויצרנו גופי תאורה מיוחדים, בעלי פרופיל צר במיוחד שהותקן בתוך סף החלונות, לאורך הקירות, בתוך פיתוחי ארון הקודש ובשילוב עם הממצאים הארכיאולוגיים.
 

תכנון תאורה - רונית סואן

bottom of page