top of page

בית קודאק

קרית אריה

בית קודק נבנה עם קיר מסך המשלב אלומיניום וזכוכית.
הדרישה העיצובית הייתה לשלב אלמנטי תאורה במעטפת מבלי שישתקפו בזכוכיות, באופן כזה שיבליטו וידגישו את הבניין למרחקים.
אנו ייצרנו גוף תאורה שהותקן על גריד האלומיניום של חזיתות הבניין, ואיפשר העברת החיווט דרך שלד האלומיניום של קיר המסך. גופי התאורה הצריכו מאיתנו לפתח פתרונות אלקטרוניים לשימוש בספקי כוח הממוקמים במרחק של יותר מ40 מ' מנקודות האור. 
בלילה הבניין מואר באופן ייחודי ביותר ונתן לראותו הן מכביש 4 והן מכביש 5 ממרחק של מאות מטרים.
 
תכנון תאורה - זאב פרידמן
bottom of page