top of page

גשר פולג

כביש 2, אזור נתניה

גשר פולג הינו גשר הולכי רגל, הנבנה במטרה לאפשר לתושבים להגיע בביטחה בין שני חלקי היישוב פולג.
הגשר בנוי עם תמיכת קשת מתכת המהווה את הקונסטרוקציה לגשר. אנו ייצרנו גופי תאורה לינאריים גמישים באורך 3 מ', המפיצים את אורם באופן אחיד. הגופים הותקנו בצמוד לקשת הקונסטרוקטיבית.
 
תכנון תאורה -זאב פרידמן
bottom of page