top of page

מפעל קוקה קולה

בני ברק

בחזית מפעל קוקה קולה נבנה שעון ענק אשר מחוגיו עשויים בתבנית בקבוקי קוקה קולה.
השעון הוא שעון פעיל ונתבקשנו להאיר את המחוגים, את השנתות ואת לב השעון בתאורה שתאפשר את נראות השעה הן ביום והן בלילה.
כל מרכיבי השעון אובזרו על ידנו עם גופי תאורה לד שונים בהתאם לתפקידם בשעון. מערכת ההזנה החשמלית כללה קונטקטורים שאפשרו הזנה חשמלית רציפה לחלקי השעון הנעים.
 
אדריכל - מדאנס
bottom of page