מלון עץ הזית

ירושלים

מלון עץ הזית נמצא בשכונת וואדי ג'וז בירושלים. בחפירות בזמן בניית המלון התגלו מוצגים ארכיאולוגיים שונים אשר הוכללו בחזית דלפק הקבלה של המלון. בחזית המלון נטוע עץ זית בין מאות שנים.
אנו התבקשנו להאיר ולהעצים את הכניסה למלון, את עץ הזית בחזית, את דלפק הקבלה, את דלפקי המשקאות במסעדות המלון, ואת אלמנטי הנגרות המפוסלים המצויים בלובי.
בפרויקט זה השתמשנו במגוון רחב של גופי תאורה ספוטיים, לינאריים, שקועי ריצפה, צמודי קיר, סיבים אופטיים ועוד להארה מדויקת של האלמנטים שצוינו.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom