top of page

גשר הולכי רגל

דאבלין, אירלנד

זהו הגשר המרכזי על הנהר בעיר דבלין, ואנו התבקשנו לתכנן ולספק תאורה הן למרכז נתיב הנסיעה על הגשר והן תאורה להולכי רגל לצידי הכביש על הגשר. גופי תאורה שקועי קרקע הותקנו בקו ההפרדה במרכז הגשר, ואילו תאורה להולכי הרגל בצידי הגשר התקבלה מיחידות תאורה בעלות זווית פיזור רחבה שהותקנו במעקה לצידי הגשר.
bottom of page