top of page

מעלית הים

נתניה

חוף הים בנתניה מצוי ליד מצוק המקשה את הגישה לחוף למבוגרים ונכים. לכן נבנה מבנה המכיל מעלית מראש המצוק לחוף הים.
האדריכל ביקש לעטר את המבנה ואת הגישה אליו בתאורה מיוחדת שתראה למרחקים.
אנו יצרנו גופי תאורה לינאריים באורך 1 מ' המפיצים את אורם בעוצמה ובאופן אחיד. גופים אלו הותקנו מסביב למבנה המעלית וכן במעקה בגשר המוביל למעלית.
ייחודיות גופים אלו הינה עמידותם לתנאי ים.
תאורה זו הפכה את מבנה המעלית למבנה הבולט ביותר בחופי נתניה והעניקה לו צביון ייחודי.
 
תכנון תאורה - זאב פרידמן
bottom of page