top of page

בנין גטי

הר חוצבים, ירושלים

בהר החוצבים בירושלים במתחם תעשיות עתירות ידע הוקם מגדל גטי. לבניין שתי קומות לובי המכילות חלונות מלבניים לכלל אורכם. בנין זה ממוקם בכניסה למתחם, והאדריכלים רצו לציינו באופן מודגש ובולט למרחק. 
הבחירה הייתה בהארה אינדיבידואלית וממוקדת של משקופי החלונות הרבים המצויים בחזיתות הבניין. 
על מנת לתת את האפקט הרצוי, התקנו גוף תאורה לינארי עם עדשות אסימטריות בבסיסו החיצוני של כל חלון, באופן כזה שהוא מאיר באופן דרמטי את משקופי החלונות.
 
תכנון תאורה - זאב פרידמן
bottom of page