top of page

המשביר לצרכן

כיכר ציון, ירושלים

בבניין לשימור הנמצא בכיכר ציון בירושלים, נוספו מספר קומות בסגנון המבנה הקיים, והוקם במקום סניף מרכזי של המשביר לצרכן.
הבניין הספציפי מהווה נקודה מרכזית במרכז העיר של ירושלים, והאדריכלים ביקשו להאירו באופן הדגשי ודרמטי באופן שבו הוא יהיה שונה מהותית מכל בניין אחר בסביבתו.
הבחירה הייתה בהארת משקופי החלונות הרבים המצויים בחזיתות הבניין. פתחים אלו אינם אחידים ומושכים את תשומת הלב.
גוף תאורה לינארי עם עדשות אסימטריות הותקן בבסיסו החיצוני של כל חלון על מנת להאיר באופן דרמטי את משקופי החלונות.
 
אדריכל - אמציה אהרונסון
bottom of page