top of page

מראות ירושלים

ירושלים

בפרויקט "מראות ירושלים" קיים בנין עתיק שהוגדר כבניין לשימור. הבניין נמצא בצומת הרחובות הס והמלך דויד בירושלים.
דרישת האדריכל הייתה להאיר את חזית הבניין וכן את השבילים מסביבו.
אנו יצרנו גופי תאורה לינאריים המכילים לדים עוצמתיים עם אופטיקה אסימטרית, שהורכבו מתחת לגג הרעפים לאורך קירות הבניין.
התאורה מאירה את כל גובה הבניין (12 מ') וכן את השבילים מסביבו.
 
אדריכלים - קולקר את קולקר
bottom of page