top of page

בנק דיסקונט

תל אביב

בצומת הרחובות הרצל ולילינבלום בת"א קיים בנין ישן לשימור אשר הפך למרכז מבקרים של בנק דיסקונט.
אנו התבקשנו להעניק לבנק מראה מאד ייחודי בשעות הלילה ולהבדילו משאר המבנים בסביבתו. הרעיון היה להדגיש את מפתחי החלונות הרבים המצויים בחזיתות הבנק באמצעות אור.
התקנו גופי תאורה לינאריים עם עדשות אסימטריות בבסיס כל חלון בחלקו הפנימי, והוספו וילונות לבנים לכל חלון. באופן הזה נוצרה הדגשה דרמטית  של היקפי משקופי החלונות הרבים בבניין ונוצר מראה ייחודי ביותר בלילה.
 
תכנון תאורה - זאב פרידמן , טופז תאורה.
bottom of page