top of page

רשת חנויות AHAVA

רשת מוצרי קוסמטיקה של ים המלח פנו אלינו לטובת שדרוג מערכת התאורה הקיימת בחנויותיהם באילת, במצדה, במרכז המבקרים ליד חנות המפעל, ובירושלים. הסיבה לשדרוג הייתה התחממות המוצרים במדפי התצוגה, ניראות לקויה של המוצגים, עוצמת האור הכללית הייתה נמוכה וגרמה לתחושה אפלולית, ותחזוקה יקרה של מערכות התאורה הקיימות.
 
לטובת התאורה הכללית של החנות השתמשנו בגופי לד עוצמתיים בעלי פיזור אור רחב הן כשקועי תקרה והן על פסי צבירה.
לשדרוג הארת מדפי התצוגה, התקנו גופי לד לינאריים באופן נסתר להעצמת נראות המוצרים ומבלי לחמם אותם. באופן זה כל מדף האיר את המוצרים מתחתיו באופן חזיתי שוטף ומושך את העין.
 
כל התכנון התאורה בוצע במלואו על-ידינו.
bottom of page